Pronájem fasádního lešení

ortiment fasádního rámového lešení SPRINT Vám nabízíme formou pronájmu. Pronájem lešení je vhodný zejména pro rozsáhlé projekty, jednorázové akce nebo v případě eliminace provozních nákladů na skladování materiálu nebo odpisových nákladů. Nespornou výhodou pronájmu lešení je možnost použití pouze v době, kdy pro materiál máte využití. My jej pro Vás připravíme v bezvadném a odborně servisovaném stavu.

Zapůjčením fasádního lešení SPRINT minimalizujete provozní náklady na skladování a údržbu materiálu.