Fasádní lešení SPRINT

Objednatel: Jaroslav Hrbáček
Zakázka: ADM Olomouc – ŠROTOVÁ SILA
Použitý systém: Fasádní lešení SPRINT 75
Objem zakázky: 2 400 m²
Realizace od 9/2019