Systémové bednění představuje moderní způsob výstavby betonových konstrukcí


Při stavbě základů, zdí, podlah či sloupů a dalších prvků z betonu se vaše firma neobejde bez kvalitního bednění. Přesvědčte se i vy o výhodách systémového bednění z moderních materiálů, které si vás získá díky snadné montáži i perfektnímu výsledku betonování.

Není bednění jako bednění

Bednění je pomocná konstrukce, která tvoří formu pro uložení betonu i jeho následné zhutnění a vytvrdnutí. Zatímco v případě ztraceného bednění z betonových tvárnic se z této formy stane součást výsledné stavby, u dočasného bednění je forma po vytvrdnutí betonu odstraněna a připravena k dalšímu využití. Dočasné bednění může být zhotoveno ze dřeva nebo z pevného a odolného kovu, jako je tomu u moderních systémových bednění.

Vyhněte se problémům při práci s tradičním dřevěným bedněním…

Zhotovení bednění ze dřeva a jeho využití pro betonování zdí nebo základů je pracné a mnohdy zabere velké množství času. Bednění z prken a desek se navíc během používání často nenávratně poškodí, takže je nelze využívat opakovaně.

…a objevte výhody moderního systémového bednění!

Jednou z výhod systémového bednění, kterou oceníte ještě před zahájením samotných prací, je snadná manipulace s jednotlivými díly – ať už ručně či jeřábem. Díky promyšlenému spojovacímu systému sestaví vaši zaměstnanci bednění snadno, rychle a bezpečně pomocí kladiva. Ke spojování jeho dílů slouží víceúčelové klínové spojky, které zároveň jednotlivé panely vyrovnávají a pevně uzamykají v požadované poloze tak, aby nehrozil nežádoucí únik betonu.

Systémové bednění nabízí neomezenou flexibilitu

Díky variabilitě umístění spínacích tyčí lze s využitím systémového bednění vytvořit velké množství typů a tvarů betonových konstrukcí. Kromě základů, zdí a výtahových či schodišťových šachet s jeho pomocí bez problémů vystavíte i betonové opěrné pilíře a sloupy. Systémové bednění je mimořádné vhodné i pro práci na atypických projektech, při kterých je třeba vytvořit betonové prvky s kruhovým půdorysem, šikmé stěny s měnící se tloušťkou, polygonální stěny nebo zdi, které mezi sebou svírají jiný než pravý úhel.

Pronájem bednění představuje chytré řešení pro každý projekt

Zaujaly vás výhody systémového bednění? Pronajměte si v naší půjčovně bednění přesně takovou sestavu panelů a příslušenství, která je vhodná pro váš stavební projekt. Protože vám bednění přivezeme v bezvadném a odborně servisovaném stavu, mohou vaši zaměstnanci ihned začít s jeho sestavováním podle přiloženého technického výkresu i kladečského plánu a přesvědčit se o výhodách systémového bednění během montáže i samotného betonování.