Stěnové bednění LOGIK

Odběratel: AWT Rekultivace a.s.
Zakázka: Bednění hráze Kobeřice
Použitý systém: Stěnové bednění LOGIK 50
Objem zakázky: 1 500 m²
Realizace od 10/2018 do 10/2019