Stěnové bednění LOGIK

Odběratel: KVAZAR a.s.
Zakázka: Bonatrans – Modernizace Linky
Použitý systém: Stěnové bednění LOGIK
Objem zakázky: 1 500m²
Realizace od 6/2020 do 8/2020