Stěnové a stropní bednění

Odběratel: Lukáš Ometák
Zakázka: Brána Beskyd
Použitý systém: Stěnové bednění LOGIK 50 a Nosníkové bednění stropů SCAFLEX
Objem zakázky: 180 m² LG/ 600 m² SCAFLEX
Realizace od 6/2020 do 9/2020