Služby

Jsme schopni trvale a komplexně zajišťovat požadavky našich zákazníků. Poskytujeme služby zahrnující montáž a demontáž lešenářských systémů, dopravu, technickou podporu, projekční činnost a školení. Našim zákazníkům nabízíme k pronájmu a prodeji certifikované produkty, které se řadí k technologické špičce na trhu.

Pronájem

Ucelený sortiment nabízí společnost SCASERV jak formou pronájmu tak i prodeje. Pronájem je správnou volbou pro pro rozsáhlé projekty, jednorázové akce nebo v případě eliminace provozních nákladů na skladování materiálu nebo odpisových nákladů. Důležitým aspektem je rovněž možnost využití materiálu pouze v sezóně, kdy je připraven v bezvadném a odborně servisovaném sta­vu.

Prodej

K prodeji nabízíme nejen nový materiál s veškerou dokumentací a certifikací, ale také použitý materiál (secondhand) za výhodných cenových podmínek.

Montáž

Jednou ze služeb, které společnost SCASERV a.s. nabízí svým zákazníkům, je montáž a demontáž lešenářských systémů. Naše specializované a zkušené týmy, které jsou pravidelně proškolovány jak v oblasti předpisů týkajících se montáže a demontáže lešení, tak i předpisů BOZP, zajistí v případě potřeby správné, rychlé a včasné postavení našich systémů. Po montáži lešení od nás obdržíte předávací protokol vyhotovený odborně způsobilou osobou.

Doprava

Nemáte-li k dispozici vlastní dopravu, rádi Vám v rámci komplexního řešení zakázek nabídneme přepravní služby nákladními vozidly k dopravě našeho sortimentu až na stavbu, kde jej složíme a po skončení stavby zase naložíme a odvezeme. K přepravě materiálu využíváme vlastní vozidla a stálé smluvní partnery, čímž zaručujeme zkušenost řidičů a maximální využití kapacit.

Projekce

Na základě požadavku zákazníka zajistí naše technické oddělení vypracování přehledných výkresů a kladečských plánů, čímž se značně uspoří čas při montáží lešenářských a bednících systémů. Technické oddělení velice úzce spolupracuje se zákazníky i na stavbách. Díky profesionálním technickým výkresům je znám přesný výpis navrženého materiálu, naplánování dílčích etap v celém procesu a časový harmonogram. Tímto způsobem pomáháme minimalizovat rizika a dosahovat v každém směru těch nejlepších výsledků.

Školení

Společnost SCASERV a.s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů a také produktová školení.

Servis

Nabízíme jen kvalitní a revidované produkty včetně jejich odborných oprav.