Servis mobilního oplocení

 Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Komponenty mobilního oplocení jsou zapůjčeny vždy řádně očistěné a bezvadně připraveny pro další použití. Vše je řádně zkontrolováno a je proveden servis mobilního oplocení. Pokud je třeba, je veškerý sortiment opraven a to vždy s ohledem na bezpečnost.