Pronájem přechodové lávky

Pronájmem přechodové lávky vyřešíte přemostění pro přístup do budovy přes výkop v chodníku.

Pokud předpokládáte použití pouze jednorázově je finančně výhodnější si přechodovou lávku pouze půjčit. Doba půjčení závisí pouze na požadavcích zákazníka.
Světlá šířka průchodu je 1,2 m. Po obou stranách je přemostění opatřeno zarážkami výšky 160 mm. Přechodové lávky SafeBridge jsou dostupné ve čtyřech délkách pro překonání výkopů různých šířek.

Přechodové lávky jsou optimálním řešením pro přemostění dílčích výkopů a výkopových rýh pro pokládku inženýrských sítí, vodovodů, plynovodů nebo elektrických rozvodů. Přemostění je určeno jak pro použití na stavbách, tak i pro veřejnost např. pro přístup do budovy přes výkop v chodníku