Projekce mobilního oplocení

Projekce mobilního oplocení není nijak náročná a většinou vůbec není nutná. Vše si dokáže zákazník spočítat sám, nebo ve spolupráci s obchodním zástupcem. Je třeba jen znát základní informace a délce a výšce požadovaného mobilního oplocení. Na základě vašeho požadavku zajistí naše technické oddělení vypracování přehledných výkresů a kladečských plánů, čímž značně uspoříte čas při montáži mobilního oplocení.

Technické oddělení velice úzce spolupracuje se zákazníky i na stavbách. Díky profesionálním technickým výkresům znáte přesný výpis navrženého materiálu, naplánování dílčích etap v celém procesu a časový harmonogram. Tímto způsobem Vám pomáháme minimalizovat rizika a dosahovat v každém směru těch nejlepších výsledků.