Projekce mobilního lešení

Montáž a demontáž mobilního hliníkového lešení BoSS je fyzicky nenáročné. Za pomoci návodu k montáži a demontáži je zvládne namontovat a zdemontovat téměř každý dokonce i nezkušený člověk – amatér. Přesto by se mělo vždy jednat osobu odborně způsobilou.
V případě náročnějších projektů a komplikovaných staveb, kdy je použito více sestav mobilního lešení spojených například příhradovými nosníky, je možno využít odborných služeb našeho technického oddělení, které zpracuje na takovouto realizaci projekt.