Zpět na produkty

Schodišťové věže CUPLOK a R-MODUL

Schodišťové věže se používají k bezpečnému a efektivnímu přístupu pracovníků a dopravě materiálu a nářadí do vyšších úrovní při rekonstrukcích i nové výstavbě objektů pozemního stavitelství, mostů i průmyslových staveb.

Schodišťová věž ze systému CUPLOK je vysoce únosnou a tuhou konstrukcí. Je vhodná pro větší stavby, kde je potřeba věž využít pro častý výstup osob a přemísťování větších objemů materiálu. Tento typ schodišťové věže poskytuje dostatek prostoru na podestách i schodištích.

Schodišťová věž ze systému R-MODUL je vhodná jako přístupové a únikové schodiště pro stavby s méně častým pohybem osob a s potřebou menšího transportu objemu materiálu. Schodišťová věž se vyznačuje nízkou hmotností a rychlou montáží.

CUPLOK v kostce:

/ výstupy ve více výškových úrovních
/ výstup po schodišťových ramenech šířky 0,8 m a délky 1,8 m celkový rozměr 3,8×1,8 m – kotvená nebo nekotvená aplikace
/ dlouhá životnost, ocelové komponenty vyrobeny z vysoce pevnostní oceli S355, žárově pozinkované
/ připojování všech nosných částí a zábradlí pomocí integrovaných šálků
/ alu schody

R-MODUL v kostce:

/ rychlá a jednoduchá montáž, připojování všech nosných částí a zábradlí na systém rozet
/ tuhost konstrukce, nosné prvky ocelové, žárově pozinkované, schodišťová ramena lehká, hliníková, schodišťové rameno šířky 0,625 m
/ příznivá cena věže i poskytovaných slu­žeb