Zpět na produkty

Ochrana volného okraje SafeGuard

Zajištění maximální bezpečnosti staveb je v současné době středem pozornosti všech. Realizačním firmám a jejím stavbyvedoucím nabízíme kompletní systém ochrany volného okraje, který se dá použít nejen v kombinaci s našimi bednícími systémy, ale i samostatně.

Základem jsou konektory pro uchycení k bednícím systémů či svorky umožňující upevnění k hotovým železobetonovým a ocelovým konstrukcím. Na ně se jednoduchým způsobem připevní sloupek zábradlí. Ten je vybaven úchyty pro dvoutyčové dřevěné zábradlí a dle požadavku doplněn úchytem pro zarážku. Sloupek je shodný pro všechny systémy.
K zajištění ochrany volného okraje u hotových konstrukcí se nejčastěji používá šroubová svorka. Tu lze jednoduše pevně přichytit k okraji stropů a průvlaků až do tloušťky 47 cm.
Velkou výhodou systému SafeGuard je vysoká životnost, zajištěná žárovým pozinkováním všech komponentů, robustnost a jednoduchost použití.

Ochrana volného okraje SafeGuard v kostce:

/ všechny komponenty jsou žárově pozinkované
/ SafeGuard sloupek je shodný pro všechny kombinace ochrany volného okraje.
/ ochrana volného okraje pro železobetonové desky, dřevěné a ocelové nosníky
/ použitelný pro bednění stropů, překládané bednění
/ SafeGuard konektor pro nosníky H20 je rovněž využitelný pro stropní prvkové bednění
/ úplné ochrany volného okraje může být dosaženo pomocí SafeGuard mříže
/ sloupek SafeGuard je vybaven bezpečnostním mechanizmem proti nadzvednutí a uvolnění
/ systém umožňuje osadit nebo odstranit držák zarážky dodatečně
/ investice do tohoto systému se skutečně vyplatí (životnost je 15 – 20 let)