Přechodové lávky školení

Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení.

Montáž přechodové lávky je natolik jednoduchá, že není třeba žádného speciálního školení. Pracovníci se řídí pouze jednoduchým návodem.

Jako výrobci jednoho z nejlepších systémů lešení disponuje naše společnost souborem základních i specifických výpočtů a zkoušek. Máme zkušenosti s vývojem nových produktů, tvorbou návodů i řadou praktických testování standardních i nestandardních aplikací.

O rozsahu, obsahu a četnosti školení rozhoduje zaměstnavatel, stejně jako o způsobu ověřování znalostí a vedení dokumentace o školení.