Pracujte efektivně díky profesionální projekci lešení a bednění

Technické výkresy a kladečské plány obsahují podrobné informace o plánované sestavě lešení či bednění. Kromě technických nákresů řezů, půdorysů a pohledů na její konstrukci jsou součástí těchto dokumentů i veškeré další údaje, důležité pro správnou montáž a demontáž konkrétní lešenářské nebo bednící soustavy.

Proč je nutné montáž i demontáž lešení a bednění pečlivě naplánovat?

Vhodně provedená montáž je zásadním faktorem, na němž závisí stabilita, pevnost, nosnost i bezpečnost všech typů lešení. Veškeré kroky, které s montáží souvisejí, se proto vyplatí detailně naplánovat. Neméně důležité je i pečlivé navržení soustavy lešení či bednění, aby dokonale vyhovovala vašemu projektu. Zvolení vhodného typu pomocných konstrukcí a jejich optimálních parametrů totiž výrazně usnadní práci vašim zaměstnancům a přispěje k jejich větší efektivitě i bezpečnosti při práci ve výškách.

Myslete dopředu díky technickému výkresu a kladečskému plánu

Díky detailní projekci lešení či bednění budete vždy znát přesné množství materiálu, které je nutné pro daný projekt zajistit jeho koupí či pronájmem. Na základě technického výkresu a kladečského plánu získáte také představu o časovém harmonogramu montáže lešení či bednění, díky čemuž můžete vašim zaměstnancům naplánovat rozvrh pracovních činností.

Profesionální projekce pronajatého i zakoupeného lešení a bednění

Na kvalitním technickém výkresu a kladečském plánu závisí rychlost montáže lešení i bednění a bezpečnost výsledné konstrukce. Nepodceňujte proto jeho provedení a obraťte se na zkušené profesionály z našeho technického oddělení, kteří vám pomohou s projekcí fasádního, mobilního i modulového lešení, stěnového i stropního bednění a dalších lešenářských konstrukcí, jako jsou mobilní oploceníschodišťové věže a přechodové lávky.