Montáž stropního bednění

Montáž stropního bednění je prováděna dle projektové dokumentace tzv.“kladečáků“. V případě komplikovaného projektu je možná spolupráce s technickým oddělením společnosti, které zajistí odbornou pomoc při montáži stropů. Samotnou montáž si provádí zákazník sám.