Montáž schodišťové věže

 Jednou ze služeb, které společnost SCASERV a. s. nabízí svým zákazníkům, je montáž a demontáž lešenářských systémů včetně schodišťových věží. Naše specializované a zkušené týmy, které jsou pravidelně proškolovány jak v oblasti předpisů týkajících se montáže a demontáže lešení, tak i předpisů BOZP, zajistí v případě potřeby správné, rychlé a včasné postavení našich systémů a zákazník může použít své zaměstnance pro jiné činnosti na pracovišti.
Po montáži schodišťové věže od nás obdržíte předávací protokol vyhotovený instruktorem lešenářské techniky. Schodišťovou věž Vám namontujeme a zdemontujeme v termínech, které jsou dle předchozí dohody.