Montáž mobilního lešení

Montáž a demontáž mobilního lešení je fyzicky nenáročné. Za pomoci návodu k montáži a demontáži jej zvládne namontovat a zdemontovat téměř každý dokonce i nezkušený člověk – amatér. I přesto by se vždy mělo provádět odborně způsobilou osobou, která je prokazatelně seznámena s návodem a má potvrzení lékaře o práci ve výškách.

Jednou ze služeb, které společnost SCASERV a. s. nabízí svým zákazníkům, je montáž a demontáž lešenářských systémů a závěsných lávek. Naše specializované a zkušené týmy, které jsou pravidelně proškolovány jak v oblasti předpisů týkajících se montáže a demontáže lešení, tak i předpisů BOZP, zajistí v případě potřeby správné, rychlé a včasné postavení našich systémů a zákazník může použít své zaměstnance pro jiné činnosti na pracovišti. Po montáži lešení od nás obdržíte předávací protokol vyhotovený odborně způsobilou osobou.

K shlédnutí je pro Vás také připraven instruktážní videonávod níže.