Modulové lešení CUPLOK

Odběratel: Jaroslav Hrbáček
Zakázka: Nestlé Česko – závod ZORA Olomouc
Použitý systém: Modulové lešení CUPLOK + schodišťová věž CUPLOK
Objem zakázky: 300 m³
Realizace od 1/2020 do 2/2020