Modulové lešení CUPLOK

Odběratel: Ramstav group s.r.o.
Zakázka: Výstavba nové TR 110-22 kV – Třebovice – STOŽÁRY
Použitý systém: Modulové lešení CUPLOK
Realizace od 5/2019 do 9/2019

Na této zakázce jsme dodavatelem komponentů modulového lešení CUPLOK a technické podpory.