Mobilní schodiště školení

Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení.

Společnost průběžně zajišťuje odborné kurzy z legislativní oblasti, ale i školení zaměřené na zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců v souladu s cílem dosáhnout osobnostního a profesního růstu každého zaměstnance.

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 324/1990 Sb. a se zavedením některých nových nařízení nastala nutnost zdůraznit, objasnit a hlavně zajistit kvalitní předpisy, které jsou uplatňovány při montáži a demontáži lešeňové konstrukce. Pracovníci, do jejichž pracovní náplně tato činnost patří, musí mít patřičnou kvalifikaci. V České republice existoval dlouhou dobu systém školení lešenářů a tzv. instruktorů lešenářské techniky, který stanovoval podmínky pro odborné vzdělávání pracovníků provádějících práce související s lešením. O rozsahu, obsahu a četnosti školení rozhoduje zaměstnavatel, stejně jako o způsobu ověřování znalostí a vedení dokumentace o školení.

Abychom předešli nepřiměřenému poklesu odbornosti v uvedených profesích z důvodu nekontrolovatelné úrovně jednotlivých školitelů i školení samotného přistoupila naše společnost SCASERV a.s. k vytvoření vlastního systému školení OZO pro dočasné stavební konstrukce. Podklady pro školení obsahují kromě všech platných norem, také odborné podklady lektorů, vzdělávací manuál, montážní manuály a návody na celý sortiment společnosti a video soubory s uvedenou tématikou.

Jako výrobci jednoho z nejlepších systémů lešení disponuje naše společnost souborem základních i specifických výpočtů a zkoušek. Máme zkušenosti s vývojem nových produktů, tvorbou návodů i řadou praktických testování standardních i nestandardních aplikací.