Fasádní lešení SPRINT

Odběratel: VIVAS CZ s.r.o.
Zakázka: DOMEQ
Použitý systém: Fasádní lešení SPRINT 75
Objem zakázky: 15 000 m²
Realizace od 01/2021 do 07/2021