CZ | SK | PL

  


  

Pro vyšší cíle

Služby

Pronájem

Ucelený sortiment nabízí společnost SCASERV jak formou pronájmu tak i prodeje. Pronájem je správnou volbou pro pro rozsáhlé projekty, jednorázové akce nebo v případě eliminace provozních nákladů na skladování materiálu nebo odpisových nákladů. Důležitým aspektem je rovněž možnost využití materiálu pouze v sezóně, kdy je připraven v bezvadném a odborně servisovaném sta­vu.
Prodej

K prodeji nabízíme nejen nový materiál s veškerou dokumentací a certifikací, ale také použitý materiál (secondhand) za výhodných cenových podmínek.
Montáž

Jednou ze služeb, které společnost SCASERV a.s. nabízí svým zákazníkům, je montáž a demontáž lešenářských systémů. Naše specializované a zkušené týmy, které jsou pravidelně proškolovány jak v oblasti předpisů týkajících se montáže a demontáže lešení, tak i předpisů BOZP, zajistí v případě potřeby správné, rychlé a včasné postavení našich systémů a zákazník může použít své zaměstnance pro jiné činnosti na pracovišti. Po montáži lešení od nás obdržíte předávací protokol vyhotovený odborně způsobilou osobou.
Doprava

Nemáte-li k dispozici vlastní dopravu, rádi Vám v rámci komplexního řešení zakázek nabídneme přepravní služby nákladními vozidly k dopravě našeho sortimentu až na stavbu, kde jej složíme a po skončení stavby zase naložíme a odvezeme. K přepravě materiálu využíváme vlastní vozidla a stálé smluvní partnery, čímž zaručujeme zkušenost řidičů a maximální využití kapacit.
Projekce

Na základě požadavku zákazníka zajistí naše technické oddělení vypracování přehledných výkresů a kladečských plánů, čímž se značně uspoří čas při montáží lešenářských a bednících systémů. Technické oddělení velice úzce spolupracuje se zákazníky i na stavbách. Díky profesionálním technickým výkresům je znám přesný výpis navrženého materiálu, naplánování dílčích etap v celém procesu a časový harmonogram. Tímto způsobem pomáháme minimalizovat rizika a dosahovat v každém směru těch nejlepších výsledků.
Školení

Společnost SCASERV a.s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů a také produktová školení.
Servis

Nabízíme jen kvalitní a revidované produkty včetně jejich odborných oprav.
Ostrava, CZ T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz
Praha, CZ T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz
Brno, CZ T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz
Bratislava, SK T: +421 244 459 871
E: bratislava@scaserv.sk
Chorzów, PL T: +48 730 025 111
E: chorzow@scaserv.cz

Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Blog

© 2015 MARF
Facebook YouTube